LOREM IPSUM DOLOR

Telefón: 0911 869 189 | E-mail: info@kilometrevpohybe.skObčianske združenie Kilometre v pohybe bolo založené v roku 2018. Pri jeho založení stála myšlienka spoločných peších túr a objavovania prírodných krás Slovenska a podpory trvalo udržateľného prírodného cestovného ruchu na Slovensku. Ako vyznávači aktívneho životného štýlu podporujeme a venujeme sa turistike, behu, lyžovaniu a bežeckému lyžovaniu.

Chceme dať deťom, mladým, rodinám a všetkým záujemcom možnosť užiť si spoločne čas v prírode, či už pri turistike, behu, bežkovaní alebo lyžovaní. Zároveň pomocou inovatívnych a moderných konceptov, za účasti občanov, komunít, zástupcov verejnej správy a ďalších partnerov chceme podporiť tvorbu a zlepšenie turistickej ponuky daných voľnočasových a športových aktivít v regiónoch Pohronia.

Sme presvedčení o tom, že podpora aktívneho prírodného a udržateľného cestovného ruchu môže prispieť k lepšej ochrane miestnej prírody,

k dobrej prezentácii našej vlasti v zahraničí, bude viesť k tvorbe pracovných miest, podporí deti a mládež zostať alebo vrátiť sa do rodných regiónov a prispeje k zatraktívneniu regiónov nielen pre návštevníkov ale aj miestnych obyvateľov.