LOREM IPSUM DOLOR

Telefón: 0911 869 189 | E-mail: info@kilometrevpohybe.skKoncept vytvorenia a rozvoja Mikroregiónu Horná Lehota – Krpáčovo 

s priľahlým lyžiarskym vlekom a chatou Kamila

 

Predkladatelia a garanti projektu:

Marko Weiss a Vladimír Kozár

 Občianske združenie “Kilometre v pohybe”

s podporou WM AKTIV REISEN s.r.o.

 

Kontakt:

Marko Weiss: 00421 – 911 27 66 30; marko.weiss@wm-aktiv-reisen.de

Vladimír Kozár: vladimir.kozar@wm-aktiv-reisen.de

Dátum:

20.03.2020

Obsah:

1.Ciele Projektu

2.Hlavné oblasti rozvoja

3.Prehľad odhadovaných investícií

 

 

1. Ciele projektu

 

K cieľom nášho projektu patrí rekonštrukcia chaty Kamila do štandardu, aby mohla ponúknuť ubytovanie počas celého roka. Chceme tu ponúkať aj občerstvenie so zameraním na regionálne špeciality pre turistov, počas zimy aj pre lyžiarov a zároveň ponúknuť infraštruktúru pre kultúrne a spoločenské podujatia. Chata sa stane aj miestom stretávania občianskeho združenia Kilometre v pohybe. Toto OZ je garantom projektu a jeho cieľom je rozvíjať udržateľnú formu cestovného ruchu v súlade s prírodou a environmentálnou výchovou v tomto mikroregióne. Umiestnením ekologických mobilných „Tiny“ domov zvýšime aj ponuku moderného ubytovania s minimálnym zásahom do prírody.

Hlavným zámerom je obnovenie prevádzky chaty a lyžiarskeho vleku. Lyžiarsky vlek nemá konkurovať veľkým strediskám na okolí, ale pri vhodných snehových podmienkach vytvoriť priestor pre pohodovú rodinnú lyžovačku. Zároveň v okolí vytvoríme aj trate na bežecké lyžovanie, ktoré budú štartovať v areáli chaty.

Po rekonštrukcii a modernizácii bude chata poskytovať ubytovacie služby. Počas zimnej sezóny, podujatí a pre skupiny plánujeme ponúkať aj občerstvenie v štýle bistra. Bistro má ponúkať teplé a studené nápoje a malý výber regionálnych jedál s konceptom slow food,( moderné poňatie tradičných jedál z produktov od regionálnych dodávateľov).

Mimo zimnej sezóny chceme v areáli chaty usporadúvať kultúrno-spoločenské podujatia, napr. majáles, vystúpenie folklórnych skupín a podobne. Podujatia bude organizovať OZ a príjmy z nich budú použité na fungovanie OZ a rozvoj Mikroregiónu Horná Lehota – Krpáčovo.

Chata sa zároveň stane aj miestom stretávania OZ “Kilometre v pohybe”, kde sa budú ďalej rozvíjať koncepty rozvoja aktívneho turizmu a  environmentálnej výchovy.

Na rozšírenie ubytovacích kapacít a v súlade s konceptom environmentálneho rozvoja umiestnime v areáli aj dva ekologické mobilné  „Tiny“ domy.

 

2. Hlavné oblasti rozvoja

 

 

 

 

 

3.Prehľad odhadovaných investícií:

 

Fáza 1: Rekonštrukcia chaty Kamila

Časový rámec: 01.05. – 30.11.2020

Prehľad nákladov:

 

Fáza 2: Prevádzka vleku a trate pre bežecké lyžovanie

Časový rámec: 01.11.2020 – 31.03.2021

Prehľad nákladov:

 

Fáza 3: Ekologické „Tiny“ domy v areáli chaty Kamila

Časový rámec: 01.05.2020 – 31.05.2021 

Prehľad nákladov:

 

Fáza 4: Ekologické „Tiny“ domy – koncept „partly off grid“  na súkromnom pozemku ca. 700 metrov od vleku

Časový rámec: 01.06.2021 – 31.05.2022 

Prehľad nákladov: