LOREM IPSUM DOLOR

Telefón: 0911 869 189 | E-mail: info@kilometrevpohybe.skV tomto roku môžete podporiť aj OZ KILOMETRE V POHYBE svojimi 2%

 

Teraz je ten čas, kedy sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2% Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Naše občianske združenie OZ Kilometre v pohybe v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2% a použiť ich na podporu svojich aktivít. Obraciame sa tak na Vás s prosbou o poukázanie svojich 2% už zaplatenej dane pre naše občianske združenie OZ Kilometre v pohybe.

 

Čo je potrebné urobiť, aby ste mohli podporiť OZ Kilometre v pohybe 2%:

 

1. Poukázanie 2% (3%)* – postup zamestnanci

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí podpísali u svojho zamestnávateľa žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

A: Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

B: Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

C: Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

D: Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.

E: Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

F: Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Poznámka: * Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 2% z dane (FO, ktoré v roku 2021 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, môžu v roku 2022 poukázať 3% z dane)!

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

2. Poukázanie 2% (3%) z daní – postup pre FO a PO FO a PO, ktoré podávajú daňové priznanie, vyplnia vo formulári daňového priznania nasledovné údaje:

 

76 – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO / SID: 52 098 168

Právna Forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Kilometre v pohybe

Sídlo: ulica: V.P.Tótha

Súpisné/orientačné číslo: 1081/17

PSČ: 960 01

Obec: Zvolen

 

Vopred ďakujeme za Vašu ochotu!